Η οργάνωση αυτή ιδρύθηκε από τον Αμερικανό Lafayette Ron Hubbard (1911-1986). Ονομάζεται και "Εκκλησία της Σαηεντόλοτζυ". Στη χώρα μας υπάρχει το "Κέντρο Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδος", (ΚΕΦΕ) το "Φιλοσοφικό Κέντρο Αθηνά" και άλλες οργανώσεις πού συμπλέκονται με την σαηεντόλοτζυ, όπως Narconon, Citizens Commission on Human Rights κ.α.

1. Γενικές Έννοιες

Βασικοί όροι της κίνησης είναι Scientology καί Dianetik. Η ίδια ερμηνεύει τούς όρους αυτούς: Scientology είναι ο όρος που προσδιορίζει μια "επιστήμη", "φιλοσοφία", "θρησκεία". Είναι κατασκεύασμα τού ιδρυτή της κίνησης και προέρχεται από το λατινικό scio, δηλαδή γνωρίζω και το ελληνικό "λόγος". Στο βιβλίο τού L.R.Hubbard, "Τό εγχειρίδιο για τον επίτιμο κληρικό", αναφέρεται ο όρος Scientology σαν "εφηρμοσμένη θρησκευτική φιλοσοφία ή διδασκαλία γιά το πνευματικό ον καί η προώθηση τού πνευματικού όντος στις σχέσεις του με τον εαυτό του, μέ το σύμπαν και με τα λοιπά όντα" (L.Ron Hubbard, Das Handbuch fϋr den ehrenamtlichen Geistlichen, New Εra Publications, Kopenhagen 1983). Πρόκειται δηλαδή για μιά "Θρησκεία" ή "φιλοσοφία" αυτοεξέλιξης του ανθρώπου.

Η κίνηση χρησιμοποιεί καί τούς όρους Thetan καί Clear. Θήταν, από το ελληνικό γράμμα Θήτα, σημαίνει κατά τον Hubbard "τήν πηγή τής ζωής καί τήν ίδια τή ζωή", αλλά καί τή "ζώσα μονάδα". Clear είναι "ένας Θήταν που μπορεί νά είναι αιτία ενσυνείδητα καί κατά βούληση υπεράνω διανοητικής μάζας, ενέργειας, χώρου καί χρόνου, όσον αφορά το πρώτο Δυναμικό (επιβίωση του εγώ)" (Λ.Ρόν Χάμπαρτ, Σαηεντολογία- Τά βασικά στοιχεία τής σκέψης, αρχική μετάφραση Δ.Ι. Χρόνη, αναθεωρημένη Γ.Σ. Καραμπάγια, 1980 σ.194). Αυτό σημαίνει πως στόχος τής κίνησης είναι η κατασκευή του υπερανθρώπου!

Ο "υπεράνθρωπος" βρίσκεται κατά τήν Scientology μέσα στον άνθρωπο και μπορεί νά "ελευθερωθεί" μέ τήν τεχνική τής κίνησης, τή λεγόμενη Dianetik. Στο "Εγχειρίδιο γιά τον επίτιμο κληρικό" αναφέρεται για τήν Dianetik: "Είναι η τεχνολογία τής απελευθέρωσης τού πνευματικού όντος", "η διδασκαλία γιά το πνευματικό ον στίς σχέσεις του μέ το σώμα καί ή προώθηση τού όντος σ' αυτές τίς σχέσεις".

Η κίνηση χρησιμοποιεί ατελείωτη σειρά σεμιναρίων, μέ σκοπό νά "απελευθερώσει" τον "υπεράνθρωπο" μέσα στον άνθρωπο καί νά κάνει ολόκληρο τον κόσμο Clear, εγκαινιάζοντας μιά "Νέα Εποχή". Έτσι ο άνθρωπος θά αποκτήσει απεριόριστη δύναμη: "Φαντάσου τον εαυτό σου σάν νά μπορείς νά έχεις όλη τήν υφήλιο στήν αγκαλιά σου, στή πραγματικότητα την αγκαλιάζεις μέ θήταν-χέρια" (Source τ.65, σ.9).

Σέ κείμενο μέ τίτλο "Η γέφυρα προς ένα Νέο Κοσμο" ο L.R.Hubbard προτρέπει:
"Μάθε τον εαυτό σου, τό τί θά κάνεις, πού μπορείς νά φθάσεις, ποιές είναι οι ικανότητές σου. Υπάρχει μιά μυστικιστική γνώση ότι υφίσταται ένα χάσμα μεταξύ τής ύπαρξης αυτού του κόσμου καί ενός υψηλότερου πεδίου ύπαρξης. Πολλοί άνθρωποι, προσπαθώντας νά περάσονν το χάσμα, έπεσαν στήν άβυσσο. Εμείς κτίσαμε τή γέφυρα που ενώνει αυτά τά δύο επίπεδα. Καί είναι δύο oι δρόμοι που οδηγούν σ'αυτά στο χάρτη. Στή δεξιά πλευρά υπάρχονν τά βήματα που ονομάζονται καταστάσεις Αλλαγής ή Απελευθέρωσης. Πάνω από αυτή υπάρχει η κατάσταση που ονομάζεται Καθαρή. Μετά τήν Καθαρή υπάρχει η κατάσταση ΟΤ (Ενεργός Θήταν). Σ'αυτή τήν κατάσταση ένα άτομο μπορεί νά λειτουργεί εντελώς ανεξάρτητα από το σώμα του, είτε έχει σώμα είτε όχι. Ενας ΟΤ είναι τώρα ο Εαυτός του. Δέν είναι εξηρτημένος από το σύμπαν που βρίσκεται γύρω του!" (L.R. Hubbard, 1965 LRH, USA 5858).

2. Η "συνταγή"

Στο περιοδικδ Advance (τ.94, σ.1) η κίνηση υποστηρίζει πως οι Σαηεντολόγοι σάν ομάδα μπορούν ν' αντιμετωπίσονν τήν "κατάσταση Γή" καί νά κατορθώσουν νά δημιουργήσουν ένα Καθαρό Πλανήτη καί ένα Νέο Πολιτισμό. Πλησίασε καί Θά δείς, λέγει ο Hubbard. Οταν κάποιος αρχίσει ν' ανέρχεται, δέν επιθυμεί πιά νά σταματήσει. Η οσμή τής ελευθερίας καί η απόλυτη αλήθεια είναι πολύ δυνατή. Σήμερα τά έχουμε ολα αυτά μέ τή Σαηεντόλοτζυ (Advance τ.94, σ.3).

Η κίνηση αυτή υποστηρίζει πως βρήκε το μυστικό του ανΘρώπου καί του σύμπαντος καί κηρύττει τή διδαχή της ως Θρησκευτική αλήθεια. Αυτό φαίνεται καί από το χώρο στον οποίο κινείται. Ετσι σέ διαφημιστικό φυλλάδιο μέ τίτλο The Time Track of Theta αναφέρει:

"Τί συνέβη ; ...Πώς γίναμε άνθρωποι;......Πώς καταλήξαμε στον πλανήτη Γή;" "Βρισκόμαστε σ'αυτή τή γή όχι ως φυλή ανθρώπων που προερχόμαστε από τήν εξέλιξη, αλλά ως φυλή που πηγαίνει πίσω στά βάθη αυτού του γαλαξία".

Αυτά αποδεικνύουν πως η Scientology εγείρει απόλυτη απαίτηση στήν κοινωνία, τήν οποία θεμελιώνει στή "θρησκευτική αλήθεια". Oι "υπεράνθρωποι" τής "νέας φυλής", που κατασκευάζει η Scientology αναμένεται νά μεταβάλλουν τήν τύχη του πλανήτη μας καί νά εξασφαλίσονν τήν επιβολή ενός νέου πολιτισμού, που θά λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα.

Γιά τήν κίνηση, καμμία θρησκεία δέν μπόρεσε νά δώσει απάντηση στά ερωτήματα: Ποιός είμαι; Από πού έρχομαι; Τί είναι θάνατος; Υπάρχει μέλλουσα ζωή; "Στή Σαηεντόλοτζυ έχουμε τίς απαντήσεις καί γιά πρώτη φορά σέ ολους τούς αιώνες oι απαντήσεις μας είναι η αλήθεια. Εμείς αποδεικνύουμε ότι ο άνθρωπος είναι αΘάνατος, είναι πνεύμα. Μιά καινούργια μέρα ξημερώνει γιά τήν Ανθρωπότητα, πέρα από τά πιό τρελλά όνειρα. Οι καταπιεστές, oι πολεμοκάπηλοι, oι τύραννοι καί η Γκεστάπο τελείωσαν.

Το μόνο που μπορούν νά κάνουν μέ ένα ΟΤ (Operating Thetan) είναι νά τον κάνονν νά γελάσει". "Είναι κανείς πράγματι τυχερός, που ένα τελείως ελεύθερο άτομο είναι ηθικό καί καλό πάνω από τήν αντίληψή τους, γιατί oι δυνάμεις του είναι απεριόριστες. Είναι πολύ αργά γιά οποιονδήποτε νά νομίσει πως μπορεί νά σταματήσει τή Σαηεντολογία. Τά άστρα καί ο πλανήτης είναι δικά μας, ευχαριστώ το Θεό καί τίποτα δέν Θάναι πιά το ίδιο (The Auditor,τ.232, σ.2).

Στήν εφημερίδα τής κίνησης, Scientoloy Today (2/15.1.1988, σ. 5-7) αναφέρεται πως oι σαηεντολόγοι βρίσκονται στή Γαλλία στήν πρωτοπορία τον αγώνα γιά Θρησκευτική ελευθερία καί γιά τά ανθρώπινα δικαιώματα σ' όλο τον κόσμο. Ομως αυτό δέν ανταποκρίνεται στήν πραγματική εικόνα της κίνησης.

Γιά ν' αποκτήσει κανείς τήν πολυπόθητη "απεριόριστη ελευθερία", πρέπει νά βαδίσει σέ μιά "εκκαθαριστική πορεία", όπως είναι ο χαρακτηριστικός τίτλος σεμιναρίου. Σκοπός του σεμιναρίον είναι η εξουδετέρωση τής "αντιδραστικής διάνοιας" του ανθρώπου καί η τελειωτική νίκη του (The Auditor 246, σ.7). Κάθε τί που δέν συμφωνεί μέ τήν ιδεολογία καί τούς σκοπούς τής κίνησης είναι ασφαλώς αποτέλεσμα τής "αντιδραστικής διάνοιας" καί πρέπει νά καταπολεμηθεί.

Ο L.R.Hubbard λέγει πως γιά νά οριοθετήσει το δρόμο, "χρειάσθηκε το ένα τρίτο τής ζωής του καί είναι ένας δρόμος που οδηγεί έξω από τή μιζέρια, τή δυστυχία καί το σκοτάδι. Γι' αυτό, άν δείτε ανθρώπους που προσπαθούν νά τραβήξουν άλλους "έξω από τήν οδό", μήν αφήνετε τήν ομάδα σας κάτω. Μέ ό,τιδήποτε μέσο κρατήστε τους "στήν οδό" καί Θά ελευθερωθούν άν δέν το κάνετε δέν Θά μείνουν" (Teck News 62/Αύγουστος 1989, σ. 1-2).

Γιά τον "άγιο σκοπό η ομάδα αυτή δέν Θά δίσταζε νά χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μέσο. Κατά τον F.W. Haack η κίνηση ενεπλάκη σέ παράνομες δραστηριότητες μέσω τών οργανώσεών της καί τού Staff Member.

Ο L.R. Hubbard παραγγέλει: Το νά είσαι ικανός νά ελέγχεις έναν άνθρωπο, σέ κάνει ικανό νά ελέγχεις πολλούς, καί κανείς δέν θά μπορούσε νά είναι ένας επαγγελματίας σαηεντολοyος σέ κανένα  από τά επίπεδα, εκτός εάν μπορεί νά ελέγχει ένα άλλο άτομο (The Auditor, τ.234, σ.2).

3. Η πολιτική απαίτηση
θεωρούμε ότι η οργάνωση αυτή είναι η πλέον επιθετική και η πιό επικίνδυνη. Γι' αυτό Θά αναλύσουμε διεξοδικότερα τίς πολιτικές της βλέψεις. Κατ' αρχήν πρέπει νά αναφερθούμε στήν πολιτική συνέπεια τής διδαχής του L.R. Hubbard. Στο "ευαγγέλιο" τής κίνησης, "Dianetik - H μοντέρνα επιστήμη της πνευματικής υγείας" (Breieich 1990, σ. 20) αναφέρεται:

"Διάφορες περιοχές της εκπαίδευσης, τής κοινωνιολογίας, τής πολιτικής, του στρατού καί άλλων γνωστικών περιοχών γιά τούς ανθρώπους εμπλουτίζονται μέ τήν Dianetik". "Υπάρχει η πολιτική διανοητική, που περιλαμβάνει τήν ομαδική δραστηριότητα καί τήν οργάνωση, μέ σκοπό νά διαπιστώσει τίς αισιόδοξες προϋποθέσεις καί διαδικασίες γιά τήν διοίκηση ομάδων καί γιά τήν μεταξύ τους σχέση" (σ.195).

Η οργάνωση θεωρεί ιδιαίτερο μέλημά της τήν παροχή οδηγιών γιά απόκτηση πολιτικής δύναμης: Στο HCO - Bulletin τής 10.6.1966, σ. 2 (επανεκδόθηκε στίς 12.4.1983) υπογραμμίζεται:

"Ο διευθυντής μιάς εταιρείας που δέν κατέχει κανένα πιστοποιητικό σαηεντολογίας, μιά μέρα θά αποτύχει. Καί ο αρχηγός τής Κυβέρνησης μιάς χώρας θά καταστραφεί αν δέν είναι οικείος μέ τήν σαηεντόλοτζυ από εχαγγελματική σκοπιά. Η οργάνωση εργάζεται γιά τή διάβρωση των ποικίλων φορέων τής κοινωνικής, οικονομικής καί πολιτικής ζωής: "Κυρίεψε, άσχετα μέ ποιόν τρόπο, τίς θέσεις-κλειδιά, τή θέση τής προέδρου τής γυναικείας οργάνωσης, του προσωπάρχη μιάς επιχείρησης, του διευθυντού μιάς καλής ορχήστρας, τής γραμματέως του διευθυντού ενός σννδικάτου-οποιαδήποτε θέση κλειδί........

Μερικοί από εμάς θά διατηρήσουν κέντρα γιά νά σάς προμηθεύσουν μέ τίς ανάλογες υπηρεσίες καί θά σας προμηθεύσουν μέ βιβλία καί εφόδια. Καί όλοι oι άλλοι από μάς θά έπρεπε καλύτερα νά αναλάβουν μιά εισβολή σέ κάθε περιοχή δράσεως που υπάρχει καί μάλιστα σέ ένα υψηλό επίπεδο καί νά κάνουν αισθητή τήν επιρροή μας στίς γραμμές επικοινωνίας του κόσμου" (σ. 3 εξ.).

Κατά το HCO-Bulletin (τής 23.6.1960) "μία ομάδα πληθυσμού κλονίζεται καί δημιουργεί η ίδια μέ τον εαυτόν της δυσκολίες. Ανακαλύψτε τίς ηγετικές της προσωπικότητες, αποκτείστε ένα πληρωμένο πόστο ως γραμματέας ή Διευθυντής επιτελείου κοντά στον αρχηγό αυτής τής ομάδας του πληθυσμού καί κάντε τους Auditing κατά ένα οποιοδήποτε τρόπο....

Ακόμη ένα άλλο παράδειγμα: Ενα έθνος ή ένα Κράτος δέν λειτουργεί μέ βάση τίς ικανότητες των υπουργών του, των κυβερνητών ή κάποιου άλλου ηγετικού προσωπικού. Είναι εύκολο σέ μιά τέτοια περιοχή νά καταλάβει κανείς πόστα. Μήν κουράζεστε νά εκλεγείτε (μέ εκλογές). Αποκτείστε ένα πόστο ως συνεργάτης του Γραφείου ή ως φρουρός. Χρησιμοποιείστε κάΘε ταλέντο που διαΘέτετε γιά νά αποκτήσετε μιά Θέση πλησίον τέτοιων προσώπων, ετοιμαστείτε νά εργασθείτε στήν εν λόγω περιοχή, γιά νά τήν κάνετε νά λειτουργήσει καλλίτερα" (βλ. καί: (CDU-Bundesgeschaftsstelle, Scientology-Fakten und Argumente, 1992-CDU-Β).

Δέν υπάρχει αμφιβολία ότι η καλλίτερη λειτουργία νοείται εδώ μέ βάση τίς αρχές τής σαηεντόλοτζυ. Το Guardian Office τής "Εκκλησίας τής Σαηεντόλοτζυ τής Γερμανίας" απέστειλε ερωτηματολόγιο στούς σαηεντολόγους, στο οποίο περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων:

"Πολιτικές διασυνδέσεις (αναφέρατε κατά πόσον είναι ενεργητικές/παΘητικές καί προσθέσατε λεπτομέρειες) : .......
Οικογενειακές καί άλλες διασυνδέσεις μέ:........
ΜΜΕ (τύπος, τηλεόραση, ραδιοφωνο, σνγγραφείς):.......
Κυβέρνηση/Πολιτική :......"

(Το ερωτηματολόγιο αυτό περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων καί στο σεμινάριο Mini-Kurs fur Pressekontakte= Μίνι- σεμινάριο γιά επαφές μέ τον τύπο, από 18.4.1980, βλ.καί CDU-Β, σ.68).

Συμμορίες

Το 1976, μέσω ενός άρθρου εφημερίδος, γνωστοποιήθηκε μιά στρατηγική τής Scientology γιά τήν διάβρωση "όλων των σχετικών μέ τήν πολιτική ομάδων, oι οποίες ήσαν σ' αυτή προσιτές. Η εφημερίδα Clearwater Sun, που εκδίδεται στον τόπο του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου τής Σαηεντόλοτζυ αναφέρει σέ άρθρο τής 23.3.1976 γιά τίς ονομαζόμενες "Gung- Ηο-Ομάδες" (συμμορίες):

"Η αναφορά σέ πολιτική επιρροή καί έλεγχο μέσω Gung-Ηο-Ομάδων, αποδεικνύεται από ντοκουμέντα που βρίσκονται στήν κατοχή τής Clearwater Sun.
Ενα ντοκουμέντο που χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτικό, περιέχει κείμενο μιάς προσφώνησης του Roy McCann από 23 Αυγούστου 1969, διευθυντή τής πρώτης συμμορίας (Gung-Ηο-Ομάδα). Περιγράφει τήν ομάδα ως σπουδαίο, αλλά καλυμμένο πολιτικό βραχίονα της σαηεντόλοτζυ.......

Ο λόγος του McCann σέ υποψήφιους σαηεντολόγους ομολογεί τήν πολιτική φύση καί τούς πολιτικούς σκοπούς τών "Gung-Ηο-Ομάδων".

"Gung-Ηο-Ομάδες είναι η πρώτη προσπάΘεια τής σαηεντόλοτζυ νά εγκαταστήσει μιά παγκόσμια Κυβέρνηση", αναφέρει. Αποτελούν ένα στήριγμα γιά τήν κοινοτητα, που τελικά θά αναλάβουμε νά τή διοικήσουμε. Αυτό που γίνεται στίς Gung-Ηο-Ομάδες θά επηρεάσει τήν άποψη τής κοινότητας (Community) γιά τή σαηεντόλοτζυ" (βλ. καί CDU-Β., σ.69). "Η ομάδα Gung-Ηο οφείλει νά λειτουργήσει ως σνντονιστική ομάδα γιά προγράμματα τοπικών εντευκτηρίων (Klubs), πρόσθεσε ο διευθυντής τής "πρώτης συμμορίας". θά έπρεπε νά αρχίσει "χαριτωμένα πράγματα" ώς προγράμματα καί "νά τά διατυπώσει σέ μία καλοστρωμένη γλώσσα, ώστε νά ηχεί όπως μία καθαρή μορφή σπουδής".

Το κύριο πράγμα γιά τήν ομάδα, είπε ο McCann, είναι νά δημιουργούμε εντύπωση ότι είναι πολύ μεγάλη καί πολύ σπουδαία" (F.W. Haack, Scientology-Magie des 20 jahτhuderts, Muchen 1982, σ. 216-217. CDU- Β., σ.70). Oι Gung-Ηο-Ομάδες αναφέρονται καί στο Glossar που εκδόθηκε το 1980 στά Γερμανικά από το ASHO DK Publications Department (Δημοσιεύτηκε στο Handbuch fur den ehrenamtlichen Geistlichen. CDU-Β., σ.70).

Κατευθυνόμενη πολιτική καμπάνια

Όταν η Σαηεντόλοτζυ αναφέρεται σέ πολιτικές δραστηριότητες, τίς οποίες προβάλλουν oι επικριτές της, ισχυρίζεται πως πρόκειται γιά ιδιωτικές δραστηριότητες. Ομως αυτό προβάλλεται προφανώς γιά νά μή της ζητηθούν ευθύνες σέ περίπτωση αξιοποίνων πράξεων (F.W.Haack, Scientology - Magie, σ.245 εξ.).

Στο κείμενο τής οργάνωσης μέ τίτλο "ΟΤ-Action-Committee, Hat για τούς "Είμαι ένας σαηεντολόγος"-Σταυροφορία 1991" αποκαλύπτεται ότι στή δήθεν ατομική πολιτική επιρροή επί μέρους σαηεντολόγων, πρόκειται για κατευθυνόμενη καμπάνια της οργάνωσης.

Επί μέρους προγράμματα ρυθμίζουν τήν σύνταξη επιστολών αναγνωστών, τις σκόπιμες επισκέψεις σε φορείς αποφάσεων καί τή διεξαγωγή μιάς μεγάλης δραστηριότητας μέ το τίτλο "Πρόγραμμα Βόννης" (Βοnn Projekt) καί με την προσθήκη "Confidential".

Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται προέλεγχος από αξιωματούχους της οργάνωσης. Γιά τήν τήρηση κάθε βήματος τής διαδικασίας προβλέπονται πόντοι γιά τήν προσωπική στατιστική επιτυχίας του συμμετέχοντος (CDU-Β., σ.69).

Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στον συστηματικό επηρεασμό υπευθύνων προσώπων. Στο κείμενο "Pilot Projekt" αναφέρεται ότι oι σαηεντολόγοι είναι γιά τή δημοσιότητα ένα μεταβαλλόμενο - Demo Kit καί περισσότερες από 50% όλων τών προκαταλήψεων εμφανίζονται τη στιγμή που ένας σαηεντολόγος βρίσκεται μπροστά τους καί μιλάει μέ τούς ανθρώπους. Ιδού ποιά βήματα εντέλλεται στή προκειμένη περίπτωση να κάνει ο σαηεντολόγος γιά τον επηρεασμό υψηλών προσώπων:

" 1. Πληροφορήσου από τήν Gisela Hockenjos ή από τήν Dominique Weyl (Div.6) σέ ποιό πρόσωπο πρέπει νά γίνει επίσκεψη (1 πόντος).

2. Βρές τόσες πληροφορίες όσες είναι δυνατόν γι' αυτό το πρόσωπο, ώστε νά έχεις περισσότερο σαφή εικόνα γι' αυτό.

3. Ανάπτυξε μιά στρατηγική γιά τήν επίσκεψή σου μαζί μέ τήν Gisela ή τήν Dominique.

4. Προετοίμασε μέ πρόβες τήν επίσκεψή σου, άν είναι δυνατόν μαζί μέ τήν Gisela ή τήν Dominique, ώσπου νά αίσθάνεσαι άνετα γι' αυτό (2 π6ντους).

5. Κανόνισε ένα ραντεβού μέ το πρόσωπο αυτό ή βρές πότε δέχεται επισκέψεις.

6. Κάνε επίσκεψη στο πρόσωπο ( 5 πόντους).

7. Αν τό πρόσωπο μας βοηθήσει κατά οποιονδήποτε τρόπο, τότε λαμβάνεις 30 πόντους.

8.Επανάλαβε τά βήματα 1-7 (Hat fur die «Ich bin ein Scientologe». Kreuzzug 1991).

Στο κέντρο του ενδιαφέροντος τίθενται τα μέλη τής Κυβερνήσεως και του Κοινοβουλίου. Μέ αφορμή την "Ακρόαση", (hearing) πού οργανώθηκε στη Βόννη τον Οκτώβριο τού 1991 από την "Επιτροπή για τη Γυναίκα και τη Νεότητα" της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, στο "Pilot-Projekt" δίδονται oι οδηγίες:

"1. Λάβε από τή Sabine Titzel το αντίγραφο μιας "έκκλησης" από τήν περιοχή σου γιά τήν Ακρόαση στή Βόννη καί τον αριθμό τηλεφώνου (1 πόντος).

2. Γράψε μία επιστολή στο πρόσωπο αυτό στη Βόννη (διεύθυνση της έκκλησης, διηγήσου τη προσωπική σου ιστορία στη σαηεντόλοτζυ και τα πνευματικά σου οφέλη κ.λ.π.)(1 πόντος).

3. Φρόντισε νά εγκριθεί η επιστολή από την Sabine και στείλε την (1 πόντος).

4. Περίμενε δύο ημέρες αφού έστειλες την επιστολή (1 πόντος).

5. Κάνε πρόβες για ένα τηλεφώνημα στή Βόννη (βλ. βήμα 6) μέ τον PRO του Αμβούργου ή τον PRO Γερμανίας, ώσπου νά νοιώθεις άνετα σ' αυτό.

6. Τηλεφώνησε στο Γραφείο του Ομοσπονδιακού βουλευτή της περιφερείας σον και ρώτησε:
(α) αν έφθασε η επιστολή σου,
(β) πότε να είσαι εκεί για την Ακρόαση, γιατί oι εμπειρίες σου είναι βασικές για την Επιτροπή.
(γ) Τη στιγμή που θα λεχθεί πως δεν έχει προγραμματισθεί μια Ακρόαση για μέλη της σαηεντόλοτζυ, θύμωσε: "Τί είδους Ακρόαση είναι αυτή επιτέλους", είσαι πολίτης αυτού του Κράτους και αυτός είναι ο εκπρόσωπός σου κ.τ.λ.,κ.τ.λ.
(δ) Αν επιτύχεις ώστε ο συνομιλητής σου να σε καλέσει επίσημα στην Ακρόαση (50 πόντους).
(ε) Παρακίνησε τουλάχιστον 3 άλλους OTs ή Clears της περιοχής σου ή της Γερμανίας να τηλεφωνήσουν στη Βόννη στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου όπως εσύ. Πρέπει νά ρωτήσουν κατά πόσο πράγματι προγραμματίζεται μία Ακρόαση χωρίς σαηεντολόγους ή εκπροσώπους των. Αν αυτό βεβαιωθεί, τότε νά ακολουθηθεί η Διαδικασία γ' (5 πόντους).
(στ) Κατάφερε ώστε oι 3 OTs ή Clears να κερδίσουν αντίστοιχα 3 άλλους OTs ή Clears για το βήμα δ' (5 πόντους)" (Hat fur die "Ich bin ein Scientologe" (Kreuzug 1991).

Το μυστικό αυτό κείμενο δεν χρειάζεται ιδιαίτερο σχολιασμό. Αποδεικνύει τη λεπτομερή και "επιστημονική" μεθόδευση των μυστικών υπηρεσιών της Scientology για τον επηρεασμό πολιτικών προσώπων...

 

Απόσπασμα από το βιβλίο του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου "Νεοφανείς Αιρέσεις, Καταστροφικές Λατρείες στο φως της Ορθοδοξίας",
Εκδόσεις Διάλογος, Της Υπηρεσίας Ενημερώσεως Διαλόγου και Πολιτισμού της Αρχιεπισκοπής Αθηνών,
σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ενωση Γονέων γιά την Προστασία της Οικογενείας και του ατόμου)