Πουθενά στην Καινή Διαθήκη δεν γίνεται περιγραφή της Αναστάσεως, για τον απλούστατο λόγο ότι κανείς δεν είδε πώς έγινε η Ανάσταση. Κάποιο «Κατά Πέτρον ευαγγέλιον», που επιχειρεί εξιστόρηση του γεγονότος της Αναστάσεως, όχι μόνο δεν το συμπεριέλαβε η Εκκλησία στον κανόνα της Καινής Διαθήκης αλλά και το στιγμάτισε ως απόκρυφο.

 

 

Μα τότε, ποιός μας βεβαιώνει για την ανάσταση του Χριστού; Εκείνοι που είδαν τον αναστημένο Κύριο. Οι εμφανίσεις του Αναστημένου, κατά την έκφραση του αγίου Χρυσοστόμου, είναι η «διά πραγμάτων απόδειξις της Αναστάσεως». Σημειωτέον ότι κανείς από τους μάρτυρες της Αναστάσεως δεν πίστεψε ότι αναστήθηκε ο Χριστός πριν τον δει αυτοπροσώπως, ακόμη κι αν πρόσωπα δικά του τον βεβαίωναν ότι τον είδαν αναστημένο· και κανείς από τη στιγμή που τον είδε αυτοπροσώπως δεν αμφέβαλε ποτέ ότι ο Χριστός αναστήθηκε.

 

Η Μαρία η Μαγδαληνή, π.χ., και οι άλλες μυροφόρες πήραν ρητή πληροφορία από τους αγγέλους ότι ο Χριστός αναστήθηκε, αλλά δεν πίστεψαν· πίστεψαν όταν τον είδαν προσωπικά. Οι μαθητές πληροφορήθηκαν από τις γυναίκες ότι αναστήθηκε, αλλά δεν πίστεψαν παρά μόνον, όταν ο καθένας τους είδε με τα μάτια του τον αναστημένο Χριστό.

 

Τέλος, είναι ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι οι εμφανίσεις του αναστημένου Κυρίου περιγράφονται με χαρακτηριστική απλότητα και αφέλεια, στην οποία διαφαίνεται η ειλικρίνειά τους. Μία παραβολή των ευαγγελικών διηγήσεων με τις διηγήσεις και περιγραφές που περιέχουν τα απόκρυφα αρκεί για να δείξει την ασύγκριτη υπεροχή των πρώτων. Απουσιάζει καθετί το εξεζητημένο και φαντασμαγορικό, ενώ αντίθετα τα στοιχεία αυτά κυριαρχούν στα απόκρυφα.

 

Ποιοί τον είδαν

 

Δώδεκα εμφανίσεις του Αναστημένου αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη. Τόν είδαν:

 

* η Μαρία η Μαγδαληνή (Μρ 16,9-11· Ιω 20, 11-18)

* οι μυροφόρες γυναίκες (Μθ 28,9-10)

* οι δύο μαθητές που πήγαιναν προς Εμμαούς (Μρ 16,12-13· Λκ 24,13-32)

* ο Πέτρος (Λκ 24,34· Α’ Κορ 15,4)

* οι δέκα μαθητές (Λκ 24,36-43. Ιω 20,19-25)

* οι ένδεκα μαθητές (Μρ 16,14. Ιω 20,26-29)

* οι επτά μαθητές στην Τιβεριάδα (Ιω 21,1-23)

* οι μαθητές στο όρος (Μθ 28,16-20)

* οι πεντακόσιοι μαθητές (Α’ Κορ. 15,6)

* ο αδελφόθεος Ιάκωβος (Α’ Κορ. 15,7)

* οι μαθητές στη Βηθανία, κατά την Ανάληψη (Λκ 24,50-53. Πρξ. 1,2-12)

* ο απ. Παύλος (Α’ Κορ. 15,8).

 

Αλλ’ αυτές είναι μερικές μόνο από τις πολλές εμφανίσεις του Κυρίου, διότι, όπως σημειώνουν οι Πράξεις, «παρέστησεν εαυτόν ζώντα… δι’ ήμερων τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτοίς» (Πρξ 1,3).

 

Πόσοι τον είδαν

 

Ο αναστημένος Κύριος εμφανίσθηκε σε:

 

♦ ένα άτομο

 

♦ δύο

 

♦ τρία-τέσσερα

 

♦ επτά

 

♦ δέκα

 

♦ ένδεκα

 

♦ εβδομήντα

 

♦ εκατόν είκοσι

 

♦ πεντακόσια,

 

ήταν δε άτομα και των δύο φύλων.

 

Πότε τον είδαν

 

Εμφανίσθηκε:

 

* πρωί

* μεσημέρι

* δειλινό

* ποτέ νύχτα, για να μη θεωρηθεί όνειρο.

 

Που τον είδαν

 

Οι μαθητές είδαν τον αναστημένο Κύριο σε διάφορα μέρη:

 

* κοντά στον τάφο

* στο δρόμο

* στο γιαλό

* σε σπίτι

* σε βουνό

* σε πόλη

* σε ύπαιθρο

* στην Ιουδαία – Ιεροσόλυμα

* στη Γαλιλαία.

 

Πως τον είδαν

 

Η παρουσία του αναστημένου Ιησού δεν ήταν μία φευγαλέα οπτασία. Πολλές από τις εμφανίσεις κράτησαν ώρες ολόκληρες.

 

* Τον αντιλήφθηκαν με όλες τις αισθήσεις τους οι παριστάμενοι. Ο Ιωάννης μαρτυρεί· «ο εωράκαμεν τοις οφθαλμοίς ημών, ο εθεασάμεθα και αι χείρες ημών εψηλάφησαν… απαγγέλλομεν» (Α΄ Ιω 1,1-2).

* Τον είδαν.

* Τον άκουσαν να μιλά και μάλιστα να τους εξηγεί πράγματα που μέχρι τότε δεν καταλάβαιναν.

* Τον άγγιξαν.

* Του έδωσαν κι έφαγε μαζί τους. Ήταν «συναλιζόμενος αυτοίς» (Πρξ 1,4), σημειώνει ο Λουκάς. Ο Πέτρος καταθέτει· «συνεφάγομεν και συνεπίομεν αυτώ μετά το αναστήναι αυτόν εκ νεκρών» (Πρξ 10,41).

 

(Στεργίου Ν. Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Πανεπιστημίου, από το βιβλίο «Αληθώς Ανέστη ο Κύριος»)